SPRAWDZENIE HAMULCÓW

Badanie układu hamulcowego możemy podzielić na dwa etapy – kontrole organoleptyczną oraz kontrole poprzez pomiar skuteczności sił hamowania. Pomiaru sił hamowania dokonujemy na urządzeniu rolkowym. Pierwszym etapem po uruchomieniu zespołu rolek jest pomiar oporów toczenia. Drugim etapem jest pomiar wahania sił hamowania czyli kompensacji bicia tarcz hamulcowych  oraz owalności bębnów hamulcowych. Trzecim etapem jest pomiar sił hamowania oraz wyznaczenie wskaźnika skuteczności hamowania.