TABLICA

Kontrola amortyzatorów. Kontrola stanu tłumienia amortyzatorów jest wyrażona w procentach, ale wynik nie jest równoważny ze stopniem ich zużycia. Nowy amortyzator nigdy nie osiąga 100 % skuteczności i wynika to z samej metody pomiarowej .